close X

Garantija

“L-Acoustics” iekārtu tehnisko diagnostiku un remontu veic tikai augsti kvalificēti “VGD Project” speciālisti. Veicot remontu garantijas laikā, tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas!

“L-Acoustics” produktu garantijas termiņš ir 5 gadi no dienas, kad partneris iegādājies iekārtu. Garantijas spēkā esamības laikā to var nodot nākamajam īpašniekam, tomēr garantijas nodošana citam īpašniekam nav iemesls, lai pagarinātu garantijas termiņu ilgāk par noteikto periodu, skaitot no pārdošanas līgumā norādītā produktu iegādes datuma.

s