close X

K sērija

Tālas distances  > 35 m

Uzstādīšana vertikālās līnijās

Inkrementāls pārklājums ar mainīgiem leņķiem starp elementiem 


Products

s